Darbo užmokestis

2018 metų I ketvirčio darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Rodiklis

2018m.I ketv. darbo užmokesčio fondas, Eur

Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Užimtų etatų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2018 m.I ketv. vidutinis vieno darbuotojo(fizinio asmens) darbo užmokestis, Eur (4/5)

2018 m.I ketv. vidutinis vieno etato darbo užmokestis, Eur (4/6)

1

2

4

5

6

7

8

Iš viso:

166612

77

69,7

721,3

796,8

1

Gydytojai

72257

24

22,3

1003,6

1080,1

2

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

16350

7

5,45

778,6

1000,0

3

Slaugytojai

60411

31

29,5

649,6

682,6

4

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

5025

4

2,45

418,75

683,7

5

Kitas personalas

12569

11

10

380,9

418,9

Atnaujinta