Prisirašymas prie įstaigos

Pageidaujant prisirašyti gydytis Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centre, prašome užpildykite žemiau esančią formą.


  1. Saugos kodas
  2. Patvirtinu, kad nurodyti duomenys yra teisingi ir sutinku šiuos duomenis perduoti gydymo įstaigai.

Atnaujinta