f
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
+370 443 95 179
+370 443 95 133

Kompensuojamų vaistų pasų išdavimas ir keitimas

Norint gauti kompensuojamųjų vaistų pasą (KVP) reikia:

 1. būti draustam privalomuoju sveikatos draudimu;
 2. pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

Jei KVP ar medicinos pagalbos priemones vaistinėje už Jus atsiima kitas asmuo, jis turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas KVP, prašymą bei Lietuvos Respublikoje išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Kompensuojamųjų vaistų pasas išduodamas:

 1. KVP apdraustasis asmuo gali atsiimti bet kurioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri yra pasirašiusi su teritorine ligonių kasa susitarimą dėl KVP išdavimo ir įrengusi nustatytus reikalavimus atitinkančią darbo vietą.
 2. Pageidaujant atsiimti kompensuojamųjų vaistų pasą sau patogiu laiku, asmuo turi užpildyti prašymą (4 priedas) ir pateikti jį gydytojui ar kitam įgaliotam įstaigos darbuotojui.
 3. KVP keičiamas nauju tik grąžinus senąjį KVP ir sumokėjus KVP keitimo mokestį.
 4. Keičiant kompensuojamųjų vaistų pasą, naujai išduoto paso pirmame lape turi būti įrašoma informacija apie anksčiau išduotus vaistus, kurių gydymo kursai dokumento keitimo metu dar nėra pasibaigę.
 5. Negrąžinus senojo kompensuojamųjų vaistų paso (arba grąžinus dėl netinkamo saugojimo sugadintą taip, kad negalima identifikuoti numerių visuose grąžinamo KVP elementuose), naujas išduodamas sumokėjus sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytą KVP praradimo (arba sugadinimo) mokestį – 50 litų.
 6. Pateikus kompensuojamųjų vaistų pasų tvarkytojui policijos pažymą apie KVP vagystę ar praradimą dėl gaisro, naujas kompensuojamųjų vaistų pasas išduodamas sumokėjus tuo pačiu sveikatos apsaugos ministro įsakymu numatytą sumą – 3 litus.
 7. Mokestį už naujai išduotą kompensuojamųjų vaistų pasą asmuo sumoka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba banke į konkrečios asmens sveikatos priežiūros įstaigos sąskaitą (ją asmuo gali sužinoti gydymo įstaigoje, į kurią kreipėsi dėl KVP išdavimo). Kompensuojamųjų vaistų pasas išduodamas tik pateikus dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis už išduodamą KVP, sumokėtas.
 8. Jei informacinės sistemos duomenys rodo, kad asmens, pateikusio prašymą, duomenys nesutampa su Valstybinės ligonių kasos informacinės sistemos duomenimis, apdraustasis turi užpildyti atitinkamos formos prašymą ir yra informuojamas kada ir kur galės atsiimti kompensuojamųjų vaistų pasą. Kol asmens duomenys bus tikslinami, gydantis gydytojas gali, esant indikacijoms, išrašyti kompensuojamųjų vaistų receptą (3 forma), skirtą išimties atvejams.
 9. Neatsiėmus kompensuojamųjų vaistų paso per 3 mėnesius, jis laikomas negaliojančiu ir yra panaikinamas.
 10. Už kompensuojamųjų vaistų paso saugojimą atsako pats apdraustasis.

Atnaujinta