Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
+370 443 95 179
f

Korupcijos prevencija

Korupcija – asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ir netiesioginis siūlymas ar suteikimas asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šias veikas.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už šias korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimą ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. Atkreipiame dėmesį, kad baudžiamoji atsakomybė numatyta ir už šmeižtą bei melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu.

Pacientai, pastebėję korupcijos apraiškų įstaigoje, gali pranešti nedelsiant apie tai:

Kiti kontaktai:
  • informacija apie SAM pasitikėjimo telefoną - +370 800 66004
  • informacija apie SAM el. paštą - korupcija@sam.lt
  • informacija apie STT "karštosios linijos" telefoną - +370 52663333
  • informacija apie STT el. paštą - pranešk@stt.lt
Lietuvos gyventojai gali anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejus asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Vaizdo medžiaga:

Atnaujinta